فروش اقساطی سال 1402
فروش اقساطی لپ تاپ های استوک و اپن باکس.


همراهان گرامی:

شرایط فروش اقساطی  لپ تاپ های  استوک و اپن باکس به نحو زیر می باشد

الف : داشتن چک صیادی با وضعیت سفید

ب : ارائه ی گردش حساب 3 ماه آخر حساب دسته چک

ج : ارایه ی مدارک شغلی و محل سکونت

د : امضا قرارداد مربوطه

 

لازم به ذکر است که خرید دین ( خرید چک مدت دار به مبلغ کمتر ) شرعی و قانونی می باشد.